Korzystamy z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Dowiedz się więcej »

Close

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Administracja biurowa, Sektor Publiczny
brak

O Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jest urzędem obsługującym centralny organ administracji rządowej, odpowiedzialnym za realizację strategii rozwoju regionalnego, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, budownictwo i mieszkalnictwo oraz fundusze europejskie.

Szczegółowe zadania ministerstwa obejmują m.in. programowanie i koordynację polityki rozwoju oraz zarządzanie systemem Funduszy Europejskich. Zajmujemy się również tematami związanymi z współpracą z zagranicą, własnością przemysłową oraz innowacyjnością.

Jako stabilny pracodawca oferujemy możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia w organizacji zatrudniającej wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników. Umożliwiamy doskonalenie zawodowe i poszerzanie kompetencji pracowników w ramach programów rozwojowych:

  • zewnętrzny program ekspercki - pracownicy Ministerstwa w ramach realizacji programu mają możliwość przyjrzenia się działaniu jednostek podległych, wymiany dobrych praktyk, wiedzy i doświadczeń z pracownikami innych instytucji, by lepiej zrozumieć funkcjonowanie administracji publicznej.
  • szkolenia – Ministerstwo wspiera rozwój zawodowy pracowników, m.in. poprzez szkolenia grupowe, indywidualne, szkolenia wewnętrzne oraz częściową refundację kosztów nauki języków obcych.

Na stronach: www.miir.gov.pl oraz nabory.kprm.gov.pl można znaleźć aktualne oferty pracy w MIiR. Rekrutacja prowadzona jest na konkretne stanowisko pracy w oparciu o zasady otwartości i konkurencyjności.

Zainteresowane osoby mogą również skorzystać z unikalnej możliwości zdobycia wiedzy i doświadczenia w administracji rządowej oraz poznania specyfiki działania MIiR poprzez skorzystanie z ciekawej oferty praktyk, wolontariatu i płatnych staży.

  • staż – Mój Rozwój!

Ministerstwo oferuje płatny trzymiesięczny program stażu Mój Rozwój! Jeśli jesteś zainteresowany funduszami europejskimi, masz status studenta i nieukończone 26 lat. To coś dla Ciebie! Nabór na staże odbywa się raz w roku maj/czerwiec.

  • praktyki

skierowane są do studentów na każdym etapie studiów. Jeśli interesujesz się zadaniami Ministerstwa i chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę z zakresu naszej działalności to napisz do nas. Nabór na praktyki trwa przez cały rok.

  • wolontariat

 skierowany jest do studentów, absolwentów i osób z doświadczeniem zawodowym. Jeśli interesujesz się zadaniami Ministerstwa i chciałbyś poszerzyć swoja wiedzę z zakresu naszej działalności to napisz do nas. Czas trwania wolontariatu to min. 30 dni. Nabór na wolontariat trwa przez cały rok.

 

MIiR jako pracodawca społecznie odpowiedzialny angażuje się w działania charytatywne oraz wspiera swoich pracowników w działaniach wolontariackich.

Stawiamy na nowoczesną i sprawną administrację.