Instytut Energetyki

Badania i Rozwój
brak

O Instytut Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) to największy polski instytut prowadzący badania w zakresie technologii energetycznych. Został powołany w 1953 roku uchwałą Rady Ministrów i podlega Ministerstwu Energii. Siedziba instytutu mieści się w Warszawie.