Operator Logistyczny Paliw Płynnych

Energetyka / Surowce

O Operator Logistyczny Paliw Płynnych

Spółka Operator Logistyczny Paliw Płynnych jest największą na polskim rynku firmą, oferującą usługi w zakresie składowania paliw, magazynowania zapasów i rezerw produktów ropopochodnych, dozowania biokomponentów i dodatków uszlachetniających, przeładunku paliw oraz tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych tzw. usługa biletowa.


OLPP Sp. z o.o. posiada 19 Baz Paliw, w których przechowywana jest benzyna, olej napędowy, lekki olej opałowy oraz paliwo lotnicze. Spółka dysponuje zbiornikami o zróżnicowanej pojemności, z których największe mają pojemność 32.000 m3. Ich łączna pojemność to 1,8 mln m3.


Pięć największych Baz: w Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej, Boronowie, Rejowcu Poznańskim i Emilianowie znajduje się na końcówkach dalekosiężnych rurociągów paliwowych.


Cztery Bazy zlokalizowane przy wschodniej granicy naszego kraju posiadają terminale przeładunkowe z torów szerokich na znormalizowane, które pozwalają na przeładunek rocznie 2,7 mln ton paliw i gazu.


Z kolei dzięki Bazie w Dębogórzu i terminalowi morskiemu możliwe jest sprowadzenie do Polski lub wysłanie 1,2 mln ton paliw rocznie. Ofertę Spółki uzupełniają takie usługi jak: uszlachetnianie i komponowanie paliw oraz badania laboratoryjne produktów naftowych.

Systematycznie rekrutujemy doświadczonych specjalistów do Baz Paliw na terenie kraju oraz Biura w Warszawie, jednoczesnie corocznie prowadzone są programy stażowe umożliwiające osobom wchodzacym na rynek pracy nabycie doświadczenia zawodowego i poznanie specyfiki pracy w OLPP. Celem programu jest pozyskanie kandydatów do pracy w obszarach m.in. elektroenergetyki, automatyki i kolejowym. Program płatnych staży został skierowany do studentów ostatniego roku i absolwentów wyższych uczelni technicznych oraz absolwentów szkół technicznych i techników kolejowych z terenu całej Polski. Stażyści pod okiem opiekunów staży poznają pracę Baz Paliw oraz nabywają umiejętności praktyczne i teoretyczne. Aktualne ogłoszenia rekrutacyjne publikujemy w zakładce Kariera na naszej stronie www.olpp.pl. Aplikacje przyjmujemy drogą mailową pod adresem: [email protected] lub [email protected]
 


 

Nowe OpinieDodaj

3.6
Szkolenia
Atmosfera
Możliwość awansu
Wynagrodzenie
Work/life Balance

Dobrze zapamiętałem tą pracę

anonimowo
Praca w tej firmie miała parę zalet, ale na pewno nie należała do najzdrowszych. Chodzi o to z jakim produktem się pracowało.

Te zalety to były na pewno pieniądze, bo można było bardzo dobrze zarobić. Dostawało się też prywatną opiekę medyczną i pakiet socjalny.

Przynajmniej w tej firmie nie czułem w ogóle stresu. Było bardzo spokojnie bez "spin".

Miałem też sympatycznych współpracowników i dobrze nam się pracowało.
Szkolenia
Atmosfera
Możliwość awansu
Wynagrodzenie
Work/life Balance
  • Prywatna opieka medyczna