Ministerstwo Rozwoju

brakPokaż więcej

O Ministerstwo Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju jest urzędem obsługującym centralny organ administracji rządowej, odpowiedzialnym za realizację strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, politykę gospodarczą oraz fundusze europejskie.


Szczegółowe zadania ministerstwa obejmują m.in. programowanie i koordynację polityki rozwoju oraz zarządzanie systemem Funduszy Europejskich. Zajmujemy się również tematami związanymi z konkurencyjnością gospodarki, współpracą z zagranicą, własnością przemysłową, innowacyjnością, działalnością gospodarczą oraz promocją polskiej gospodarki.


Jako stabilny pracodawca oferujemy możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia w organizacji zatrudniającej wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników. Umożliwiamy doskonalenie zawodowe i poszerzanie kompetencji pracowników w ramach programów rozwojowych:


   • zewnętrzny program ekspercki - pracownicy Ministerstwa w ramach realizacji programu mają możliwość przyjrzenia się działaniu jednostek podległych, wymiany dobrych praktyk, wiedzy i doświadczeń z pracownikami innych instytucji, by lepiej zrozumieć funkcjonowanie administracji publicznej.


   • szkolenia – Ministerstwo wspiera rozwój zawodowy pracowników, m. in. poprzez szkolenia grupowe, indywidualne, szkolenia wewnętrzne oraz częściową refundację kosztów nauki języków obcych.


 


Na stronach: BIP MR, BIP KPRM można znaleźć aktualne oferty pracy w MR. Rekrutacja prowadzona jest na konkretne stanowisko pracy w oparciu o zasady otwartości i konkurencyjności.


 


Zainteresowane osoby mogą również skorzystać z unikalnej możliwości zdobycia wiedzy i doświadczenia w administracji rządowej oraz poznania specyfiki działania MR poprzez skorzystanie  z ciekawej oferty praktyk, wolontariatu i płatnych staży.


   • staż – Mój Rozwój!


Ministerstwo oferuje płatny trzymiesięczny program stażu Mój Rozwój! Jeśli jesteś zainteresowany funduszami europejskimi, masz status studenta i nieukończone 26 lat w dniu rozpoczęcia stażu to coś dla Ciebie. Nabór na staże odbywa się raz w roku.  • praktyki


skierowane są do studentów na każdym etapie studiów. Jeśli interesujesz się zadaniami Ministerstwa i chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę z zakresu naszej działalności to napisz do nas. Nabór na praktyki trwa przez cały rok.


   • wolontariat


 skierowany jest do studentów, absolwentów i osób z doświadczeniem zawodowym. Jeśli interesujesz się zadaniami Ministerstwa i chciałbyś poszerzyć swoja wiedzę z zakresu naszej działalności to napisz do nas. Czas trwania wolontariatu to min. 30 dni. Nabór na wolontariat trwa przez cały rok.


 


MR jako pracodawca społecznie odpowiedzialny angażuje się w działania charytatywne oraz wspiera swoich pracowników w działaniach wolontariackich.


 


Stawiamy na nowoczesną i sprawną administrację.


 

Używasz starej wersji przeglądarki, aby przeglądać stronę zaktualizuj swoją przeglądarkę do nanowszej wersji Google Chrome


Pobierz Chrome


Pobierz