Urząd Pracy m.st. Warszawy

Administracja biurowa, Human Resources

O Urząd Pracy m.st. Warszawy

Urząd Pracy m.st. Warszawy działa na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.).

W ramach naszej działalności istnieje możliwość skorzystania m.in. z:

- bezpłatnego pośrednictwa pracy,

- usług z zakresu poradnictwa zawodowego,

- szkoleń, staży, prac interwencyjnych,

- systemu bonów umożliwiających podjęcie stażu, pracy lub szkolenia,

- jednorazowo przyznawanych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

- sali informacji zawodowej.

Realizujemy również wiele projektów rynku pracy adresowanych do osób młodych, jak i osób z grup defaworyzowanych.

WSZYSTKIE NASZE USŁUGI SĄ BEZPŁATNE!

Nowe OpinieDodaj

3.4
Szkolenia
Atmosfera
Możliwość awansu
Wynagrodzenie
Work/life Balance

Dla szukających stabilnej pracy

doradca zawodowy
Największym minusem tej pracy są niestety ludzie. I to nawet nie współpracownicy, a interesanci. Nie wszyscy są mili i kulturalni, niektórzy potrafią robić afery o nic, albo przyjść pijani i wykłócać się o zasiłek.

Posada rządowa, więc jak wiadomo, praca pewna, stałe godziny pracy i małe szanse, by coś się zmieniło. Raczej dobre, żeby zaczepić się na jakiś czas albo przed emeryturą. Jeśli ktoś ma większe ambicje i chce się rozwijać, to powinien szukać gdzie indziej. Choć z drugiej strony urząd organizuje szkolenia i kursy dosyć regularnie... ale nie daje możliwości by nowo nabytą wiedzę wykorzystać.

Stawki jakie są na rządowej posadzie, każdy wie. Kwestia tego, czy woli się coś z perspektywami rozwoju, czy perspektywę pewnej pracy aż do emerytury.
Szkolenia
Atmosfera
Możliwość awansu
Wynagrodzenie
Work/life Balance
  • Kursy / konferencje