Logo Lidl
FMCG, Inne
Jesteśmy jedną z największych sieci sklepów spożywczych w Europie. Wśród innych pracodawców wyróżnia nas stabilność zatrudnienia oraz możliwość rozwoju kariery zawodowej zarówno w kraju, jak i za granicą. Dynamiczny rozwój naszej sieci stwarza możliwości kariery w wielu obszarach. Ambitnym studentom, którzy chcą wykorzystać czas wakacji na rozwój zawodowy, polecamy nasz wakacyjny program stażowy, który umożliwia realizację odpowiedzialnych zadań w wybranych działach firmy.

Porozmawiajmy

Dowiedz się, jak możesz skontaktować się z firmą