Korzystamy z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Dowiedz się więcej »

Close

Cosinus

Szkolenia / Edukacja
brak

O Cosinus


Sieć szkół Cosinus oferuje BEZPŁATNE licea i szkoły policealne. Osobom, które nie posiadają pełnego wykształcenia średniego, oferujemy kursy przygotowujące do matury.
W naszej szkole kształcimy zupełnie bezpłatnie na kierunkach zaocznych szkół policealnych takich jak: administracja, informatyka, teleinformatyka, florystyka, kosmetyka, opiekun medyczny, rachunkowość, usługi pocztowe i finansowe, eksploatacja portów i terminali, ochrona fizyczna osób i mienia, BHP.

Szkoła policealna przygotowuje słuchacza do zdania egzaminu zawodowego, który otwiera szerokie możliwości na rynku pracy. Zdobycie konkretnego zawodu i umiejętności praktycznych popartych doświadczeniem, jakie słuchacz nabywa podczas obowiązkowych praktyk zawodowych, jest kolejnym atutem podczas poszukiwania pracy.
Szkoła posiada również ofertę kursów zawodowych, które doskonale uzupełniają zdobyte wcześniej umiejętności.


  • Nasza szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i należy do ściśle współpracujących ze sobą placówek, mieszczących się na terenie całego kraju np: Warszawa, Kraków, Poznań, Toruń, Gdańsk, Gdynia, Łódź, Katowice, Gliwice , jesteśmy w ponad 40 miastach, co gwarantuje wysoką efektywność nauczania i stałą wymianę doświadczeń.

  • Gwarantujemy Państwu najwyższy poziom kształcenia, który zapewnia dobrze przygotowana merytorycznie i dydaktycznie kadra pedagogiczna.

  • Oferujemy szeroki wachlarz możliwości edukacji i rozwoju dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów w trybie zaocznym i wieczorowym, jak również dla absolwentów szkół średnich w systemie zaocznym. Nauka na programach ministerialnych kończy się w Szkołach Policealnych tytułem technika.

  • Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.