Praca - Referendarz ds. Wizerunku Pracodawcy

Branża: Administracja biurowa, Sektor Publiczny
Dodano: 2017-11-13
Lokalizacja: Warszawa
Wygasa: 2017-11-23
Praca
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Referendarz ds. Wizerunku Pracodawcy
w Zespole ds. Wizerunku Pracodawcy w Biurze Zarządzania Zasobami LudzkimiWARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • reprezentacja urzędu,
 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.

Pracownikom oferujemy:

 • trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, staże eksperckie, refundacje nauki języka i studiów podyplomowych,
 • pakiet socjalny: platforma Benefit, dofinansowanie wypoczynku, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, sala ćwiczeń w budynku Ministerstwa,
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie, możliwość dofinansowania kart sportowych (FitProfit), ruchomy system czasu pracy: rozpoczęcie pracy w godz. 7.30-9.00.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca przy komputerze,
 • w biurze dostępnym dla osób niepełnosprawnych,
 • praca w kameralnych pokojach.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie działań związanych z organizacją praktyk, staży i wolontariatu administrowanie rekrutowanie praktykantów, stażystów i wolontariuszy, współpraca z urzędami pracy/ uczelniami – prowadzenie konkursu o staż „Mój Rozwój, organizacja staży zagranicznych.
 • Opracowywanie rozwiązań dla Ministerstwa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi – aktualizowanie istniejących procedur z zakresu ZZL.
 • Organizowanie spotkań i wydarzeń krajowych Ministerstwa – prowadzenie i/ lub udział w spotkaniach i wydarzeniach służących wymianie informacji na temat budowania wizerunku pracodawcy.
 • Zarządzanie/ prowadzenie serwisów internetowych – zarządzanie/ prowadzenie redakcyjno-merytoryczne serwisów (m.in. akceptowanie i publikowanie treści, tworzenie i modyfikowanie architektury informacji) – przygotowywanie komunikatów i materiałów promocyjnych do Intranetu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: wyższe,
 • znajomość zagadnień związanych z kształtowaniem wizerunku pracodawcy,
 • znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office: Word, Excel,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • akceptujemy dokumenty zeskanowane,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • dokumenty należy złożyć do: 23.11.2017,
 • decyduje data: wpływu oferty do urzędu,
 • Miejsce składania dokumentów:
Aplikacje można składać przez ePUAP lub na adres mailowy: [email protected] z dopiskiem w liście motywacyjnym oraz w tytule maila: BZL_214_z

Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres: 

Ministerstwo Rozwoju 
BZL 
Plac Trzech Krzyży 3/5 
00-507 Warszawa 
(Kancelaria czynna w godz. 8¹⁵-16¹⁵)

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Umowa o pracę na czas zastępstwa. 
Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań formalnych jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń dostępnych pod adresem http://mr.bip.gov.pl/zasady-naboru-do-sluzby-cywilnej/nabor-do-sluzby-cywilnej-z-wylaczeniem-wyzszych-stanowisk.html
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności/rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mr.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(22) 273 72 94.


Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie swojego CV do dnia 23.11.2017 r. (liczy się data wpływu).

Aplikuj teraz
Używasz starej wersji przeglądarki, aby przeglądać stronę zaktualizuj swoją przeglądarkę do nanowszej wersji Google Chrome


Pobierz Chrome


Pobierz