Praktyka/Staż - Praktyka w dziale konstruktorów

Lokalizacja: Lublin
Wygasa:

Praktyka w dziale konstruktorów


Cel praktyki:

Nabycie umiejętności i predyspozycji do pracy jako inżynier konstruktor. Aktywne wsparcie w pracach projektowych zespołu konstruktorów. Zapoznanie Praktykanta z organizacją firmy w szczególności organizacji pracy  w dziale projektowania konstrukcji. Nabycie umiejętności lub pogłębienie znajomości obsługi programu do projektowania 3D /preferowany SOLID EDGE/.  

Oczekiwany kierunek studiów, rok studiów, uczelnia:

Mechaniczny/Budowa maszyn i pokrewne. Pożądane jest ukończenie trzech lat studiów technicznych.

Termin i okres trwania praktyki:

Dwa/trzy miesiące w terminie ustalonym z kandydatem.

Opiekun Praktyki:

Kierownik Zespołu, Lider Konstruktorów

Aplikuj teraz