Praca - Specjalista ds. Imigracji

Lokalizacja: Warszawa
Wygasa:
Deloitte. I kropka. W centrum kariery.
Specjalista ds. Imigracji
Miejsce pracy Warszawa

Kogo szukamy

 • Wykształcenie wyższe;
 • Co najmniej 3 letnie doświadczenie zdobyte na podobnym stanowisku związanym zlegalizacją pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce;
 • Praktyczna znajomość procedur imigracyjnych w Polsce, znajomość przepisów w zakresie legalizacji pracy oraz pobytu cudzoziemców w Polsce a w szczególności znajomość  ustaw: o cudzoziemcach, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Doświadczenie w pracy administracji publicznej w wyżej wymienionym zakresie będzie mile widziane;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, poziom C1;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Samodzielność w działaniu i odpowiedzialność.


Twoja przyszła rola

 • Prowadzenie procesów legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce;
 • Reprezentowanie klientów przed Urzędami Pracy oraz Urzędami Wojewódzkimi;
 • Przygotowywanie wniosków do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy oraz zezwolenia na pracę cudzoziemców;
 • Przygotowywanie oraz kompletowanie dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowań;
 • Koordynacja i kontrola obiegu dokumentów oraz ich archiwizacja.

O Deloitte

Deloitte to różnorodność ludzi, doświadczeń, branż i usług, w których je realizujemy - w 150 krajach na świecie. To wyzwania intelektualne, dobry start zawodowy, możliwości ciągłego rozwoju i zebrania cennych życiowych doświadczeń. Musisz zrobić pierwszy krok - postawić kropkę na końcu wysyłanego CV, a potem podpisywanej umowy o pracę. Deloitte to po prostu dobry wybór. I kropka.

Zespół Global Employer Services w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte to grupa doświadczonych specjalistów zajmujących się podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ubezpieczeniami społecznymi, legalizacją pobytu i zatrudnienia oraz szeregiem innych obowiązków publicznoprawnych osób fizycznych. Zespół ten zajmuje również doradztwem w zakresie planów akcyjnych, wynagrodzeń członków zarządu oraz kadry menedżerskiej oraz obsługą pracowników oddelegowanych.

Aplikuj teraz