Praktyka/Staż - Internship / Praktyki - Service Design & Research

Lokalizacja: Warszawa
Wygasa:
Deloitte. I kropka. W centrum kariery.
Internship / Praktyki - Service Design & Research
Miejsce pracy Warszawa

Kogo szukamy

Umiejętności, które będą dla Ciebie przydatne i których poszukujemy:

  • umiejętność stawiania trafnych pytań i formułowania hipotez
  • umiejętność selekcji i syntetyzowania informacji i wyciągania trafnych wniosków
  • swobodne posługiwanie się językiem angielskim na poziomie umożliwiający uczestniczenie w spotkaniach i warsztatach, moderowanie wywiadów i prowadzenie prezentacji
  • podstawy metodologii badań (znajomość różnych podejść badawczych, podstawowe zasady projektowania badań i wyciągania wniosków z danych różnego typu)
  • podstawy metodologii projektowania zorientowanego na użytkownika (Design Thinking, Service Design, User Centered Design)


Twoja przyszła rola

Poszukujemy osoby, która wesprze prace naszego zespołu zarówno na etapie badań potrzeb klientów i zbierania wymagań biznesowych, jak i projektowania. Twoje zajęcia będą związane z uczestnictwem w opracowywaniu koncepcji metodologicznych prac, jakie prowadzimy w ramach projektów, przygotowywaniem materiałów ofertowych, narzędzi badawczych czy warsztatowych, oraz wsparciem w działaniach projektowych na wszystkich etapach prac.

O Deloitte

Deloitte to różnorodność ludzi, doświadczeń, branż i usług, w których je realizujemy - w 150 krajach na świecie. To wyzwania intelektualne, dobry start zawodowy, możliwości ciągłego rozwoju i zebrania cennych życiowych doświadczeń. Musisz zrobić pierwszy krok - postawić kropkę na końcu wysyłanego CV, a potem podpisywanej umowy o pracę. Deloitte to po prostu dobry wybór. I kropka.

W zespole Experience Design (XD) zajmujemy się projektowaniem strategii produktów i usług cyfrowych zapewniających optymalną jakość obsługi klientów w różnych branżach. Pracujemy dla dużych, rozpoznawalnych marek zarówno w Polsce, jak i zagranicą oraz w ramach projektów międzynarodowych, często w międzynarodowych zespołach.

Aplikuj teraz