Praca - Asystent prawny w Wewnętrznym Dziale Prawnym

Lokalizacja: Rzeszów
Wygasa:
Deloitte. I kropka. W centrum kariery.
Asystent prawny w Wewnętrznym Dziale Prawnym
Miejsce pracy Rzeszów

Kogo szukamy

Jeżeli:

 • jesteś studentem V roku studiów prawniczych lub absolwentem wydziału prawa (ewentualnie aplikantem pierwszego roku aplikacji radcowskiej/adwokackiej);
 • bardzo dobrze znasz język angielski w mowie i piśmie;
 • potrafisz obsługiwać komputer, w tym systemy informacji prawnej;
 • jesteś dyspozycyjny i posiadasz takie umiejętności jak wysokie zdolności organizacyjne dokładność, odpowiedzialność, kultura osobista, rozwinięte umiejętności interpersonalne, chęć zdobycia wiedzy idoświadczenia zawodowego;
 •  posiadasz umiejętność logicznego myślenia, jasnego i precyzyjnego formułowania wypowiedzi;
 • posiadasz lub planujesz specjalizację w zakresie prawa cywilnego lub dodatkowo w bardziej specjalistycznych dziedzinach (np. prawo nowych technologii, prawo autorskie, prawo pracy)…

… to szukamy właśnie Ciebie!

Mile widzialne będzie doświadczenie zawodowe, w szczególności w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.

Twoja przyszła rola

Kandydat będzie uczestniczył w pracach zespołu wewnętrznej obsługi prawnej podmiotów z grupy Deloitte, polegających w szczególności na wsparciu starszych prawników w:

 • sporządzaniu, opiniowaniu i weryfikacji umów zawieranych przez podmioty z grupy Deloitte, w szczególności umów o świadczenie usług zawieranych z klientami Deloitte;
 • sporządzaniu/opiniowaniu wewnętrznych regulacji takich jak procedury, regulaminy, polityki;
 • obsłudze korporacyjnej podmiotów Deloitte np.: w zakresie uchwał organów spółek, protokołów ich zgromadzeń, kwestii rejestrowych, zmian w umowach spółek;
 • kontaktach z zespołem wewnętrznej obsługi prawnej Deloitte Central Europe w zakresie regionalnych polityk i standardów umów Deloitte, procedur, międzynarodowych kontraktów, informacji na temat polskiego prawa, w tym opracowywanie i aktualizacja wewnętrznych rejestrów i zestawień;
 • kontaktach z urzędami i organami administracji oraz wymiaru sprawiedliwości;
 • dokonywaniu analiz prawnych, sporządzaniu opinii i memorandów, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, nowych technologii, prawa autorskiego, bieżącym doradztwie w zakresie powyższym, jak również we wszelkich kwestiach prawnych dotyczących działalności podmiotów Deloitte.

O Deloitte

Deloitte to różnorodność ludzi, doświadczeń, branż i usług, w których je realizujemy - w 150 krajach na świecie. To wyzwania intelektualne, dobry start zawodowy, możliwości ciągłego rozwoju i zebrania cennych życiowych doświadczeń. Musisz zrobić pierwszy krok - postawić kropkę na końcu wysyłanego CV, a potem podpisywanej umowy o pracę. Deloitte to po prostu dobry wybór. I kropka. Usługi doradztwa podatkowego w dziewięciu biurach w Polsce świadczy zespół ponad 500 specjalistów. Możesz do nich dołączyć aplikując już dziś!
Aplikuj teraz